Helper schema

In het schema kunt u zien wie u welke hulp zou kunnen bieden.
Voor de vervoerskosten kan een kilometervergoeding worden gevraagd. Deze is maximaal € 0,29 per kilometer.  

Koffieochtend

WMOEind september 2014 zijn we begonnen met inloop koffieochtenden voor onze wijkgenoten.
Dit doen we in de Jo van Dijkhof op de laatste maandag van de maand van 10.30-12.00 uur.
Doel hiervan is niet alleen de mensen uit ons “eigen straatje“ te kennen, maar ook andere wijkbewoners te leren kennen. De ruimte in de Jo van Dijkhof is gratis, de koffie betalen we zelf. Er is in de lokale huis aan huisbladen een artikel gepubliceerd over de koffieochtend.

Tot ziens! 

LETS, Wat & Hoe?

Lets is een afkorting voor het Local Exchange Trading System. Een Engelse term, want de oorsprong van het systeem ligt in Australië. Daar kwam iemand op het idee om de ruilhandel opnieuw in te voeren, als middel om iets voor elkaar te doen en onderlinge contacten te bevorderen. 

Je bent bijvoorbeeld goed in tuinieren, maar hebt geen verstand van administratief werk. Zou het dan niet fijn zijn om iets voor elkaar te kunnen betekenen, zonder dat je meteen je portemonnaie moet trekken. In het LETS systeem werken we met een eigen fictieve ruileenheid.

Als je wilt deelnemen, geef je aan, wat je voor een ander zou kunnen doen en je ontvangt een lijst met de kwaliteiten van de andere deelnemers, waarop je een beroep kunt doen in geval van nood. Dat hoeft niet een op een te zijn: Jantje doet iets voor Pietje, maar Pietje hoeft niet perse iets voor Jantje terug te doen. Je kunt kiezen uit de kwaliteiten van alle deelnemers en alle deelnemers kunnen een beroep doen op jouw kwaliteiten. Zelfs mensen die niet meer kunnen lopen, kunnen nog veel voor een ander doen, b.v. voorlezen, zilver poetsen, administratie op poten zetten enz. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 125 systemen actief. 

Lijkt het je iets of wil je meer informatie, neem dan contact op met: 
www.letsnuenen.nl of met Daan Verbaaan tel. 040 2840888. 

WMO afkortingen

Zie hieronder een opsomming van veel gebruikte WMO afkortingen.

WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning met als doel dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen

VBOB: Verenigde bonden  overleg Brabant  (waaronder  KBO en PVGE) 

KBO: Katholieke bond voor ouderen

PVGE: Philips vereniging voor iedereen van 50+ (was Philips vereniging gepensioneerden Eindhoven)

CMD: Centrum maatschappelijke deelname = loket Gemeente voor zorg of hulp(middelen)
          1e stap hulpvraag
          Verwijzen o.a. door naar de bonden 

Onderstaande vrijwilligers staan onder verantwoording van de bonden (koepel: het VBOB)
Zij nemen een onafhankelijke positie in ten opzichte van de gemeente.

VOA: Vrijwillig ouderen adviseur (= wegwijzer), in Nuenen 25 VOA’s

CO: Cliëntondersteuner (keukentafelgesprekken), in Nuenen 3 CO’s

HUBA: Hulp bij invullen van belastingaangifte

TA: Hulp bij thuis  administratie

VBOB: Ontvangt subsidie van de Provincie, verzorgt de opleidingen,  bijscholingen en certificering van de vrijwilligers

Onze sponsoren