Redactiecommissie

De redactiecommissie verzorgt de uitgave van het wijkkrantje.

In de redactiecommissie zitten:

 • Hettie Meijer,
 • Michiel Drenth,
 • Kim Mulder verzorgt de opmaak van het krantje.

Commissie wijkvoorzieningen en buurtpreventie 

De commissie wijkvoorzieningen onderhoudt contacten met de gemeente en de wijkagent. Buurtpreventie valt onder deze club. Het beheer van de jeu de boulesbaan is de verantwoordelijkheid van het bestuur.

 • In de commissie wijkvoorzieningen zitten:
  Leo Beckers,
 • Nico Dooren,
 • Aug van Soerland,
 • Tom Maertens,
 • Miep Luken
 • Jos Hendriks.

De wijkcoordinatoren voor buurtpreventie zijn:

 • Aug van Soerland 1 - 33, 135 - 175 oneven en 150 - 182 even
 • Richard Vermeltfoort 48 - 88 even
 • Theo Swinkels 35 - 65 oneven en 38 - 46 even
 • Leo Beckers 67 - 121 oneven
 • Jos Hendriks 110 - 148 even
 • Tom Maertens 123 - 133 oneven en 90 - 108 even
 • Peter Passier 2 - 36 even.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de activiteiten in de wijk zoals het jaarlijkse wijkfeest, de kinderactiviteiten, etc.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende wijkgenoten:
Erik Scherpbier, Ron Jacobs, Ingrid en Tom Maertens, Richard Vermeltfoort, Ivonne Brokken en Ulrike en Thomas Heesakkers.

Activiteiten 50+ in de wijk: 
De volgende activiteiten zijn zo'n zeven jaar geleden opgestart met als doelstelling: Elkaar beter leren kennen en een (persoonlijk) netwerk-opzetten. 

1. WANDELEN met wijkgenoten: op donderdagmiddag, eenmaal per 14 dagen (vanaf 2018) in de EVEN weken,  wordt er gewandeld in de regio. Om 13:00 vertrek vanaf de startplaats (die steeds wisselt) en halverwege de wandeling is er een koffiepauze. In verband met de koffiepauze en samen naar de vertrekplaats rijden, graag tijdig aan- en afmelden bij Riky Willems (RE90) of Greetje Pieksma. Overigens zijn ook jongere wandelaars welkom!

2. JEU de BOULES:  Op het veld heeft de  Refelingse Erven een prachtige  baan, 1 tot 3 banen breed, geschonken door de firma Horyon. Alle wijkgenoten kunnen en mogen daar een balletje slaan. Op maandagmiddag echter hebben de 50 plussers de baan geclaimd. 
13.45 verzamelen, dan kan het spel om 14.00 uur beginnen. 

3. DE LEESCLUB  Zo'n 40 boeken geleden is een groep leesgragen een clubje begonnen. De groep bestaat nu nog uit tien leden (mannen en vrouwen),  die een keer in de zes weken bijeenkomen om een nederlandstalig boek te bespreken. Boeken en data worden in onderling overleg vastgesteld. 
Belangstellenden kunnen info. krijgen en opgeven (wachtlijst!) bij o.a. Iet Schnitger (283 94 54).

Onze sponsoren