De inhoud van dit bericht is enkel te lezen wanneer u bent ingelogd.
We houden weer een 'fysieke' ledenvergadering. U bent van harte welkom voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van wijkvereniging 'de Refelingse Erven'. Deze wordt gehouden op:

 • scarabeeWanneer: donderdag 23 maart 2023
 • Waar: ruimte 1, De Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen
 • Hoe laat: aanvang: 20:00 uur
 • Presentielijst: deze ligt ter tekening klaar vanaf 19:45 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststelling van de agenda.
 2. Notulen ledenvergadering van 2022.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Verkiezing stemcommissie.
 5. Financieel verslag van 2022.
 6. Verslag kascommissie over 2022.
 7. Begroting 2023 en vaststelling contributies.
 8. Jaarverslag 2022 van de vereniging.
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Bestuurscommissies.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.