Studie Verkeersleefbaarheid En Bereikbaarheid

Enquêteresultaten

In Maart dit jaar hebben we een enquête gehouden over de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid in Nuenen. U heeft deze enquête ingevuld. Bedankt voor uw tijd en betrokkenheid. De resultaten van die enquête staan op onze website www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid. In totaal hebben 551 mensen gereageerd. 

Scenario’s

Inmiddels hebben we een aantal stappen gezet. Er is een probleemanalyse gemaakt, er zijn bouwstenen (maatregelen) bedacht en daar zijn scenario’s van gemaakt. Tijdens deze stappen hebben we ook een werkgroep geraadpleegd. Er liggen nu drie verschillende scenario’s. Deze scenario’s, voorzien van een toelichting, staan op bovenvermelde website. Van deze scenario’s worden komende periode de effecten onderzocht. Er is bewust gekozen voor 3 onderscheidende scenario’s zodat verschillen zichtbaar worden en de gemeenteraad een voorkeur kan kiezen. Als de effecten bekend zijn leggen we deze scenario’s in juli voor aan de gemeenteraad. Als zij een keuze hebben gemaakt, werken we dat scenario verder uit. Bij de uitwerking wijzigingen de scenario’s nog. Dit zijn dus zeker geen eindplaatjes. 

Verkeerspanel vs enquête

We hebben bij de enquête in Maart ook een oproep gedaan om deel te nemen aan een verkeerspanel. Dit panel wilden we later nog een keer raadplegen over deze studie. U heeft zich opgegeven hiervoor. We hebben er uiteindelijk toch voor gekozen om ook nu via een enquête inwoners en ondernemers te raadplegen. Deels ook vanwege de beperkingen door Covid-19. Voordeel van enquête is dat we geen limiet hebben aan het aantal deelnemers. We kunnen zoveel mogelijk input ophalen van inwoners en ondernemers uit alle delen van Nuenen. De input verwerken we in een rapportage. Deze rapportage voegen we bij besluitvormingsstukken zodat de gemeenteraad de reacties van inwoners en ondernemers kan meenemen bij hun afweging.

Oproep

Dit betekent dat we weer een algemene oproep plaatsen, zodat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. We beperken ons  niet alleen tot de mensen die zich opgegeven hebben voor een verkeerspanel. Natuurlijk hopen we wel dat jullie ook van deze gelegenheid gebruik maken. Met de volgende link kom je bij de vragenlijst: https://enquete.toponderzoek.com/nuenenpl. Je kan de vragenlijst tot en met 9 mei invullen.

Onze sponsoren