Hondenlosloopgebied Refelingse ErvenEind 2019 hebben wij een flyer in de wijk bezorgd met daarin o.a. de melding dat er sprake was van honden en katten overlast in onze wijk. In deze flyer stond de melding dat het spelen met uw hond op het veld is toegestaan is, omdat er dan toezicht op de hond is. Dit punt willen wij rectificeren: Er heeft recentelijk een gesprek plaatsgevonden met de BOA’s van de gemeente over overlast en loslopende honden.

De BOA’s geven het volgende aan: Onze wijk is geen aangewezen uitlaatgebied voor huisdieren en er geldt een aanlijnplicht.

Honden en kattenoverlast refelingse erven nuenenBij controle zullen de BOA’s dan ook gaan verbaliseren voor niet aangelijnde honden. Voor eigenaren van honden is er een losloopgebied op het einde van het Hemelsepad aan de andere zijde van het tunneltje onder de Smits van Oyenlaan. Ook is daar een grote open ruimte waar de hond vrij kan rondrennen en waar met de hond kan worden gespeeld.

Zie ook het hondenbeleid van de gemeente Nuenen: https://www.nuenen.nl/huisdieren-en-hondenlosloopgebieden/

Onze sponsoren