StructuurvisieIn Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kernkwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt woningen wil bouwen.

Vooral het plan om de nieuwe sporthal te bouwen op de plaats waar nu nog de Mijlpaal basisschool gevestigd is heeft veel losgemaakt in de wijk vanwege de verwachten overlast (onder andere verkeersproblemen, parkeeroverlast, geluidsoverlast en woon- en leefklimaat gerelateerde zaken).

De commissie wijkvoorzieningen heeft samen met het bestuur en enkele bewoners uit de wijk onze zienswijzeover de structuurvisie samengesteld en naar de gemeente gestuurd.

Inmiddels hebben we ons aangesloten bij het Actie-Platform Nuenen Zuid om de voorgestelde structuurvisie zodanig aangepast te krijgen dat deze meer in lijn komt te liggen met wat wij als inwoners van Nuenen Zuid graag zouden zien.

Onze sponsoren