Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt vanaf 2015 € 15,- per huisadres per jaar.

Het bedrag kunt U overmaken op ABN-AMRO rekening nummer NL 94 ABNA 0512893934,
ten name van "Penningmeester Refelingse Erven" en uw huisnummer.

Het lidmaatschap van de vereniging kan jaarlijks schriftelijk of per email opgezegd worden bij de secretaris,  Michelangela Statie, email: bestuur@refelingseerven.nl

 

2005 Valley Media Productions
HomeWijkVerenigingAgendaContact