Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt vanaf 2015 € 15,- per huisadres per jaar.

Het bedrag kunt U overmaken op Regiobank rekening nummer NL 30 RBRB 0783 0456 70,
ten name van "Wijkvereniging Refelingse Erven" en uw huisnummer.

Het lidmaatschap van de vereniging kan jaarlijks schriftelijk of per email opgezegd worden bij de secretaris,  Michelangela Statie, email: bestuur@refelingseerven.nl

 

2005 Valley Media Productions
HomeWijkVerenigingAgendaContact