Laatste nieuws

Op zaterdag 27 april is de milieustraat gesloten ivm koningsdag!

Structuurvisie

In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kernkwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt woningen wil bouwen. Vooral het plan om de nieuwe sporthal te bouwen op de plaats waar nu nog de Mijlpaal basisschool gevestigd is heeft veel losgemaakt in de wijk vanwege de verwachten overlast (onder andere verkeersproblemen, parkeeroverlast, geluidsoverlast en woon- en leefklimaat gerelateerde zaken). De commissie wijkvoorzieningen heeft samen met het bestuur en enkele bewoners uit de wijk onze zienswijze over de structuurvisie samengesteld en naar de gemeente gestuurd. Inmiddels hebben we ons aangesloten bij het Actie-Platform Nuenen Zuid om de voorgestelde structuurvisie zodanig aangepast te krijgen dat deze meer in lijn komt te liggen met wat wij als inwoners van Nuenen Zuid graag zouden zien.

Nogmaals: PMD afval

De ophaaldienst gaat strenger controleren of het aangeboden PMD afval wel aan de voorwaarden voldoet. Mocht het zo zijn dat er ander afval dan PMD wordt aangeboden dan wordt de zak niet meegenomen door de ophaaldienst maar later door Gemeentewerken. Die gaat aan de hand van de inhoud onderzoek doen of de eigenaar van het afval te achterhalen is en indien mogelijk een boete opleggen. U bent gewaarschuwd!

Nieuwe opstelplaatsen afvalcontainers

Zoals u al gezien hebt heeft de gemeente in onze wijk opstelplaatsen gemaakt voor afvalcontainers. Dit proces had nogal wat voeten in de aarde. In de flyer leest u er alles over.

De gemeente doet de hele maand april rondes in de wijk om te controleren of de containers zijn binnengehaald. De eerste keer dat dat niet zo is krijgen de containers een “kliko hanger”. De gemeente wil dat de container nog dezelfde dag/avond weer binnen gehaald wordt. Ook controleren ze de aanleverdatum: Blauw na 17.00 uur aan de weg en voor 24:00 uur weer binnen Andere containers: woensdag na 22.00 uur aan de weg en voor 22.00 uur weer binnen. De gemeente maakt foto’s van niet binnengehaalde containers en er wordt verslag gedaan door de buitendienst. Deze worden doorgestuurd naar afdeling Handhaving. Alle huisnummers, die op de niet binnengehaalde containers staan, worden opgeslagen en bij een volgende overtreding ontvangt de bewoner een bekeuring.

WMO helpers overzicht

Het WMO helpers overzicht is bijgewerkt. Hier staat de laatste versie (maart 2018), kijk ook op de WMO pagina voor meer informatie.

Leenpoule

De leenpoule is bijgewerkt. Kijk hier voor de lijst en hier voor informatie over hoe het werkt.

Reststrook kopen van de gemeente

Ligt er een gemeentelijke groenstrook voor, achter of naast uw woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de gemeente maar wilt u deze eventueel kopen? De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (reststroken) te kopen. Lees alle informatie hierover op de website van de gemeente.

Rattenoverlast

In de buurt wordt melding gemaakt van rattenoverlast. De commissie wijkpreventie heeft hiervan melding gemaakt bij de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht naar de burgers m.b.t. ratten i.v.m. ziektes. Omdat het waarschijnlijk in onze wijk bruine ratten zijn kan het ook zijn dat het waterschap de zorgplicht heeft (wateronderhoud).

Kijk in deze folder voor meer informatie over de melding van ratten en deze folder over hoe een plaag te voorkomen.

Buurtpreventie app

Op 26 september 2016 is de Buurt WhatsApp groep Buurtpreventie RE opgestart. Lees hier meer over deze app.

OMWISSELACTIE DEFECTE ROOKMELDERS

Batterij van rookmelders van serie 12047 defect. Kijk op de pagina van het Nuenen Brandveilig project hoe u kunt controleren of u een betroffen melder hebt en hoe u de melder kunt laten omruilen.

Verbouw pagina

Er is een Verbouw pagina bijgekomen, waar vanalles is te lezen over verbouwingen aan de huizen in de Refelingse Erven.

Burenhulp

Als er kortstondig hulp nodig is, denkt U dan aan de Burenhulpgroep van onze wijk?
Kijk nog maar eens in het gidsje om te zien welke hulp er door wie geboden wordt!

Ook jonge mensen kunnen hier natuurlijk een beroep op doen!

Oneffenheden in de weg of trottoir?

Weet U dat als U oneffenheden op de weg of trottoir aantreft in de wijk, U deze het beste zelf kunt melden aan de gemeente? Dit geldt ook voor overhangend groen, kapotte straatlantaarns of ander ongemak.
Dit kan via tel.nr. 040-2631699 of via de website van de gemeente:www.nuenen.nl (kies eerst voor 'Inwoners' en dan in het menu links 'Melding, storing, klacht, bezwaar of beroep').

Vanuit het wijkbestuur kunnen wij niet meer doen dan de zelfde weg volgen.

Hondenpoep

Tijdens de jaarvergadering werd geconstateerd dat er weer veel overlast is van hondenpoep. Veel hondenbezitters laten hun hond in onze wijk uit, ook wijkbewoners zelf! Een zakje meenemen is verplicht, maar lang niet iedereen houdt zich daar aan. En nu de struiken kaal zijn, is goed te zien dat velen het zakje met drol en al in de bosjes gooien. Ook de regel dat honden alleen in hondenlosloopgebied los mogen lopen wordt met voeten getreden. Tijdens de ledenvergadering is een oproep gedaan om hondenbezitters aan te spreken als ze zich niet aan de regels houden. Zeg het dus gerust als u zo iemand tegenkomt.

    1 Het is verboden om honden los te laten lopen in de wijk.
    2 Het is verboden om een hond uit te laten zonder zakje bij zich te hebben. Ook als de hond al gepoept heeft, dus eigenlijk moet de eigenaar altijd twee zakjes meenemen.

Nieuw meldingsformulier Buurtpreventie

Er is een nieuw meldingsformulier Buurtpreventie. Hiermee kunt U nog eenvoudiger melding doen van dingen waarvan U denkt dat politie of gemeente ervan op de hoogte gesteld moeten worden.

2005 Valley Media Productions
HomeWijkVerenigingAgendaContact